Nieodpłatne poradnictwo w powiecie siemiatyckim

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie siemiatyckim

Lp.

Nazwa jednostki

Gmina

Zakres poradnictwa

Dane kontaktowe

Dni i godziny przyjęć interesantów

Adresaci pomocy

Forma zgłoszeń

1.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Siemiatyczach

m. Siemiatycze

Pomoc społeczna

Ul. 11 Listopada 35A

17-300 Siemiatycze Tel. (85) 6556957 mops@siemiatycze.eu

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek – piątek 

7.30-15.30

Mieszkańcy miasta Siemiatycze

Osobiście Telefonicznie e-mail 

2.

Zespól Interdyscyplinarny ds.

Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie w Mieście Siemiatycze

m. Siemiatycze

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. 11 Listopada 35A

17-300 Siemiatycze Tel. (85) 6556957 mops@siemiatycze.eu

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek – piątek 

7.30-15.30

Mieszkańcy miasta Siemiatycze

Osobiście

Telefonicznie 

3.

Punkt Konsultacyjny ds.

uzależnień

m. Siemiatycze

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. Legionów Piłsudskiego 1

17-300 Siemiatycze

Tel. (85) 7309195

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek – czwartek

7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

Mieszkańcy miasta Siemiatycze

Osobiście

Telefonicznie

 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Siemiatycze

Pomoc społeczna

Ul. Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

Tel. (85) 7305435

Poniedziałek – piątek

8.00-15.00

Mieszkańcy gminy Siemiatycze

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w

Siemiatyczach

Siemiatycze

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

Tel. (85) 6552860

Poniedziałek – piątek

8.00-15.30

Mieszkańcy gminy Siemiatycze

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

6.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w  Siemiatyczach

Siemiatycze

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

Tel. (85) 6552053

Gops.siemiatycze@o2.pl

Poniedziałek – piątek

8.00-15.30

Mieszkańcy gminy Siemiatycze

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

7.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dziadkowicach

Dziadkowice

Pomoc społeczna

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice Tel. (85) 6565906 gops@dziadkowice.pl

Poniedziałek – piątek

7.45-15.45

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

8.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dziadkowicach

Dziadkowice

Poradnictwo rodzinne

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice Tel. (85) 6565906 gops@dziadkowice.pl

Poniedziałek – piątek

7.45-15.45

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

9.

Szkoła Podstawowa w

Dziadkowicach im. Jana Pawła II

Dziadkowice

Poradnictwo pedagogiczne

Dziadkowice 1d

17-306 Dziadkowice

Tel. (85) 6571014

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Dziadkowicach

Dziadkowice

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice

Tel. (85) 6565906

Poniedziałek – piątek

7.45-15.45

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście Telefonicznie pisemnie

11.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Dziadkowicach

Dziadkowice

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice Tel. (85) 6565906 gops@dziadkowice.pl

Poniedziałek – piątek

7.45-15.45

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail 

12.

Urząd Gminy Dziadkowice

Dziadkowice

Poradnictwo prawne

Dziadkowice 13

17-306 Dziadkowice

Tel. (85) 6565900

Ostatni wtorek miesiąca

10.00-14.00

Mieszkańcy gminy Dziadkowice

Osobiście

13.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie

Perlejewo

Pomoc społeczna

Perlejewo 14

17-322 Perlejewo Tel. (85) 6578515

gopsperlejewo@poczta.onet.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Perlejewo

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail

14.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w

Perlejewie 

Perlejewo

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Perlejewo 14

17-322 Perlejewo Tel. (85) 6578515

gopsperlejewo@poczta.onet.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Perlejewo

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail

15.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Perlejewie

Perlejewo

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Perlejewo 14

17-322 Perlejewo Tel. (85) 6578515

gopsperlejewo@poczta.onet.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Perlejewo

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail

16.

Nieodpłatna pomoc prawna

Perlejewo

Poradnictwo prawne

Perlejewo 14

17-322 Perlejewo Tel. (85) 6578515 ug@perlejewo.pl

Ostatnia środa miesiąca

10.00-14.00

Mieszkańcy gminy Perlejewo

Osobiście

17.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach

Milejczyce

Pomoc społeczna

Ul. Szkolna 5

17-332 Milejczyce Tel. (85) 6579068 milejczyce@e-ops.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Milejczyce

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail

18.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w

Milejczycach

Milejczyce

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. Szkolna 5

17-332 Milejczyce Tel. (85) 6579068 milejczyce@e-ops.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Milejczyce

Osobiście Telefonicznie pisemnie e-mail

19.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Milejczycach

Milejczyce

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. Szkolna 5

17-332 Milejczyce

Tel. (85) 6579068

milejczyce@e-ops.pl

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Milejczyce

Osobiście Telefonicznie pisemnie

e-mail

20.

Nieodpłatna pomoc prawna

Milejczyce

Poradnictwo prawne

Ul. Szkolna 5

17-332 Milejczyce Tel. (85) 6579070 gmina@milejczyce.pl

Ostatni piątek miesiąca

10.00-14.00

Mieszkańcy gminy Milejczyce

Osobiście

21.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Mielnik

Pomoc społeczna

Ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Tel. (85) 6577591

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Mielnik

Osobiście Telefonicznie pisemnie

22.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w

Mielniku

Mielnik

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Tel. (85) 6577591

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Mielnik

Osobiście Telefonicznie pisemnie

23.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Mielniku

Mielnik

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Tel. (85) 6577591

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Mielnik

Osobiście Telefonicznie pisemnie

24.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku

Grodzisk

Pomoc społeczna

Ul. 1 Maja 6

17-315 Grodzisk

Tel. (85) 6568116

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Grodzisk

Osobiście Telefonicznie pisemnie

25.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Grodzisku

Grodzisk

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. 1 Maja 6

17-315 Grodzisk

Tel. (85) 6568116

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Grodzisk

Osobiście Telefonicznie pisemnie

26.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Grodzisku

Grodzisk

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. 1 Maja 6

17-315 Grodzisk

Tel. (85) 6568116

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Grodzisk

Osobiście Telefonicznie pisemnie

27.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Drohiczynie

Drohiczyn

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Ul. Warszawska 12

17-312 Drohiczyn

Tel. (85) 6558323

Co drugi czwartek miesiąca 8.30-16.30

Mieszkańcy gminy Drohiczyn

Osobiście Telefonicznie pisemnie

28.

Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  rodzinie w Drohiczynie

Drohiczyn

Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

Ul. Warszawska 12

17-312 Drohiczyn

Tel. (85) 6558323

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30

Mieszkańcy gminy Drohiczyn

Osobiście Telefonicznie pisemnie

29.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

m. Siemiatycze

Poradnictwo psychologiczne

Ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze Tel. (85) 7300507 pcpr_siemiatycze@wp.pl

Środa 16.30-18.30

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Siemiatycze

Poradnictwo prawne

Ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze Tel. (85) 7300507 pcpr_siemiatycze@wp.pl

Poniedziałek 16.00-

20.00

Środa 15.30-19.30

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

31.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

m. Siemiatycze

Poradnictwo rodzinne

Ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze

Tel. (85) 7300507

pcpr_siemiatycze@wp.pl

Ostatni poniedziałek miesiąca 16.00-20.00

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

32.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

m. Siemiatycze

Poradnictwo z zakresu promocji zatrudnienia łagodzenia skutków

bezrobocia i aktywizacji

zawodowej

Ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze Tel. (85) 6566013

bisi@praca.gov.pl

 

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek – piątek 

7.30-15.30

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lp.

Lokalizacja punktu

Dni i godziny przyjęć interesantów

Adresaci pomocy

Forma dokonywania zgłoszeń

1.

Siemiatycze 17-300 Ul. Kościuszki 88

Poniedziałek       8.00-12.00

Wtorek              8.00-12.00

Środa              11.00-15.00

Czwartek         10.00-14.00

Piątek                8.00-12.00

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

2. 

Drohiczyn 17-312

Ul. Kraszewskiego 13

Poniedziałek     10.00-14.00

Wtorek           12.00-16.00

Środa             10.00-14.00

Czwartek          8.00-12.00

Piątek               8.00-12.00

Mieszkańcy powiatu siemiatyckiego

Osobiście

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-03-18

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-03-21

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2019-03-21