Programu współpracy Gminy Drohiczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych


Programu współpracy Gminy Drohiczyn

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r.

Burmistrz Drohiczyna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Drohiczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój 14, I piętro) oraz na stronie internetowej www.drohiczyn.pl i http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na formularzu konsultacji) do dnia 14.11.2023 r. na adres:

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

lub e – mail: radek@drohiczyn.pl

Burmistrz Drohiczyna

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2023-10-27

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2023-11-16

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2023-10-27