Informacja o podjęciu działalności telekomunikacyjnej

INFORMACJA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI


Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych informuję, iż z dniem 10 maja 2021r. Gmina Drohiczyn podjęła działalność w zakresie telekomunikacji.

Działalność ta została podjęta na podstawie zgody Rady Miejskiej w Drohiczynie wyrażonej uchwałą nr XX/154/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wykonywania przez Gminę Drohiczyn działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej i obejmuje:
1) budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
3) świadczenie usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.


Opis przedsięwzięcia:
Gmina Drohiczyn w ramach projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” wybudowała światłowodową sieć telekomunikacyjną celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dostępu do sieci Internet. Wybrany w przetargu nieograniczonym Operator Infrastruktury, którego zadaniem było świadczenie hurtowego dostępu do sieci, ogłosił upadłość i zaprzestał świadczenia usług, co uniemożliwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do zasobów sieci na terenie Gminy Drohiczyn. Rada Miejska w Drohiczynie uchwałą nr XX/154/20 z dnia 30 grudnia 2020r. wyraziła zgodę na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Drohiczyn. Gmina Drohiczyn będzie udostępniać wolne zasoby sieci przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej w sposób przejrzysty i niezakłócający równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.


BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Więcej na stronie: http://nssd.pl/dokumenty.html

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2021-05-10

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2021-08-11

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2021-05-10