Akty prawa miejscowego opublikowane w 2012r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.121 Ogłoszony: 2012-01-12
uchwała nr XIII/91/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.496 Ogłoszony: 2012-02-01
uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.497 Ogłoszony: 2012-02-01
uchwała nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2012
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.715 Ogłoszony: 2012-02-22
uchwała nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.769 Ogłoszony: 2012-02-29
uchwała nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.954 Ogłoszony: 2012-03-20
uchwała nr XIV/106/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.955 Ogłoszony: 2012-03-20
uchwała nr XIV/107/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1205 Ogłoszony: 2012-04-18
uchwała nr XV/108/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1337 Ogłoszony: 2012-04-27
uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1724 Ogłoszony: 2012-06-12
uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drohiczynie
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1725 Ogłoszony: 2012-06-12
uchwała nr XVI/115/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1726 Ogłoszony: 2012-06-12
uchwała nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1764 Ogłoszony: 2012-06-14
uchwała nr XVI/113/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2029 Ogłoszony: 2012-07-10
uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2132 Ogłoszony: 2012-07-18
uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2511 Ogłoszony: 2012-09-12
uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drohiczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2512 Ogłoszony: 2012-09-12
uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drohiczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2524 Ogłoszony: 2012-09-12
uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2541 Ogłoszony: 2012-09-13
uchwała nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3268 Ogłoszony: 2012-11-09
uchwała nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Drohiczyn, udostepnionych dla operatorów i przewożników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3361 Ogłoszony: 2012-11-14
uchwała nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwom
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3942 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3943 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3944 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3945 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3946 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/151/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3947 Ogłoszony: 2012-12-11
uchwała nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.4153 Ogłoszony: 2012-12-19
uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w formie zakupu posiłków

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-04-08