Akty prawa miejscowego opublikowane w 2009r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.247 Ogłoszony: 2009-01-23
uchwała nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulowania wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.248 Ogłoszony: 2009-01-23
uchwała nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie Pani Bożeny Chrząstowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.37.364 Ogłoszony: 2009-02-03
uchwała nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2009
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.37.365 Ogłoszony: 2009-02-03
uchwała nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.108.1228 Ogłoszony: 2009-05-20
uchwała nr XX/165/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.117.1294 Ogłoszony: 2009-05-29
uchwała nr XX/164/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.174.1838 Ogłoszony: 2009-09-02
uchwała nr XX/159/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1280 Ogłoszony: 2009-05-28
uchwała nr XXI/170/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Zachodnia”.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.189.2024 Ogłoszony: 2009-09-23
uchwała nr XXI/169/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.216.2439 Ogłoszony: 2009-11-10
uchwała nr XXII/173/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2796 Ogłoszony: 2009-12-14
uchwała nr XXIV/182/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 września 2009r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2798 Ogłoszony: 2009-12-14
uchwała nr XXV/187/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.231.2748 Ogłoszony: 2009-12-08
uchwała nr XXV/184/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.231.2747 Ogłoszony: 2009-12-08
uchwała nr XXV/183/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.231.2749 Ogłoszony: 2009-12-08
uchwała nr XXV/185/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-04-10

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2013-04-10

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-04-10