Akty prawa miejscowego opublikowane w 2011r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.184 Ogłoszony: 2011-01-17
uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.25.357 Ogłoszony: 2011-01-28
uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2011
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.25.358 Ogłoszony: 2011-01-28
uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.753 Ogłoszony: 2011-03-08
uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.63.731 Ogłoszony: 2011-03-04
uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.107.1222 Ogłoszony: 2011-04-15
uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od mieszkańców miasta i gminy Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.118.1342 Ogłoszony: 2011-04-22
uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.127.1439 Ogłoszony: 2011-05-02
uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.133.1498 Ogłoszony: 2011-05-11
uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1845 Ogłoszony: 2011-06-10
uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Drohiczyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.161.1867 Ogłoszony: 2011-06-13
uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.162.1881 Ogłoszony: 2011-06-14
uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadzczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oddziałów przedszkolny i innych publicznych form wychowania przedszkolnego
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.165.1928 Ogłoszony: 2011-06-17
uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.165.1929 Ogłoszony: 2011-06-17
uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.168.1976 Ogłoszony: 2011-06-24
uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.198.2408 Ogłoszony: 2011-07-28
uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2432 Ogłoszony: 2011-08-03
uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2433 Ogłoszony: 2011-08-03
uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta i gminy Drohiczyn na lata 2011 - 2015
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.210.2549 Ogłoszony: 2011-08-23
uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.234.2791 Ogłoszony: 2011-09-20
uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.234.2793 Ogłoszony: 2011-09-20
uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.265.3146 Ogłoszony: 2011-10-25
uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.264.3125 Ogłoszony: 2011-10-25
uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3473 Ogłoszony: 2011-11-25
uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3472 Ogłoszony: 2011-11-25
uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3471 Ogłoszony: 2011-11-25
uchwała nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3470 Ogłoszony: 2011-11-25
uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.3584 Ogłoszony: 2011-12-02
uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta i gminy Drohiczyn na lata 2011 - 2015.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.3581 Ogłoszony: 2011-12-02
uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta i gminy Drohiczyn na lata 2011 - 2015
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.298.3720 Ogłoszony: 2011-12-08
uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-04-08