Akty prawa miejscowego opublikowane w 2010r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.14.274 Ogłoszony: 2010-02-05
uchwała nr XXIII/176/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.22.416 Ogłoszony: 2010-02-15
uchwała nr XXIV/180/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.41.724 Ogłoszony: 2010-03-05
uchwała nr XXV/186/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.66.1040 Ogłoszony: 2010-04-09
uchwała nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.66.1041 Ogłoszony: 2010-04-09
uchwała nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2010
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.2.32 Ogłoszony: 2010-01-11
uchwała nr XXVI/194/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.34.605 Ogłoszony: 2010-02-26
uchwała nr XXVII/202/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.55.925 Ogłoszony: 2010-03-24
uchwała nr XXVII/203/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.108.1595 Ogłoszony: 2010-05-25
uchwała nr XXVII/198/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.112.1633 Ogłoszony: 2010-05-26
uchwała nr XXX/214/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.155.1944 Ogłoszony: 2010-07-01
uchwała nr XXVIII/209/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.168.2070 Ogłoszony: 2010-07-09
uchwała nr XXX/213/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.176.2193 Ogłoszony: 2010-07-19
uchwała nr XXXI/219/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Drohiczynie
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.189.2356 Ogłoszony: 2010-07-29
uchwała nr XXXI/223/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, jak również trybu ich pobierania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.205.2549 Ogłoszony: 2010-08-18
uchwała nr XXXI/217/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.238.2890 Ogłoszony: 2010-09-21
uchwała nr XXXII/224/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.244.2967 Ogłoszony: 2010-09-28
uchwała nr XXXII/226/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Arbasy Duże, Wierzchuca Nagórna, Minczewo, Milewo
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.256.3153 Ogłoszony: 2010-10-18
uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Drohiczyn oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.256.3152 Ogłoszony: 2010-10-18
uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.256.3154 Ogłoszony: 2010-10-18
uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.260.3211 Ogłoszony: 2010-10-22
uchwała nr XXXIII/232/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.282.3603 Ogłoszony: 2010-11-29
uchwała nr XXXIV/246/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.282.3605 Ogłoszony: 2010-11-29
uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.282.3604 Ogłoszony: 2010-11-29
uchwała nr XXXIV/247/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.296.3841 Ogłoszony: 2010-12-13
uchwała nr XXXIV/243/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.304.3966 Ogłoszony: 2010-12-22
uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4021 Ogłoszony: 2010-12-29
uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4022 Ogłoszony: 2010-12-29
uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Arbasy Duże, Wierzchuca Nagórna, Minczewo, Milewo

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-04-10

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2013-04-10

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-04-10