Akty prawa miejscowego opublikowane w 2013r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.252 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.253 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2013
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.254 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.255 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/163/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi na terenie Gminy Drohiczyn
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.256 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.257 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.258 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.259 Ogłoszony: 2013-01-11
uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywaja się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1088 Ogłoszony: 2013-02-13
uchwała nr XXIII/175/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1089 Ogłoszony: 2013-02-13
uchwała nr XXIII/176/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1296 Ogłoszony: 2013-02-26
uchwała nr XXIII/174/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1721 Ogłoszony: 2013-04-03
uchwała nr XXIV/179/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.1879 Ogłoszony: 2013-04-16
uchwała nr XXIV/180/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drohiczyn
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.2139 Ogłoszony: 2013-05-09
uchwała nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.2402 Ogłoszony: 2013-06-03
uchwała nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.2669 Ogłoszony: 2013-06-20
uchwała nr XXV/182/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3050 Ogłoszony: 2013-07-24
uchwała nr XXVI/188/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3311 Ogłoszony: 2013-09-05
uchwała nr XXVIII/196/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3322 Ogłoszony: 2013-09-06
uchwała nr XXVIII/200/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3323 Ogłoszony: 2013-09-06
uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3324 Ogłoszony: 2013-09-06
uchwała nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3633 Ogłoszony: 2013-10-09
uchwała nr XXiX/207/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3634 Ogłoszony: 2013-10-09
uchwała nr XXIX/208/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3641 Ogłoszony: 2013-10-09
uchwała nr XXIX/205/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.3798 Ogłoszony: 2013-10-30
uchwała nr XXX/211/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4307 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4308 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/216/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4309 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4310 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4311 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/219/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4312 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. uchylająca uchwałę Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4313 Ogłoszony: 2013-12-09
uchwała nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. uchylająca uchwałę Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4474 Ogłoszony: 2013-12-13
uchwała nr XXXI/222/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.4690 Ogłoszony: 2013-12-30
uchwała nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2014-02-21

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-04-08