Wiadomości ogólne

Drohiczyn 07.05.2013r.

Informacja dotycząca Gminy Drohiczyn

Gmina Drohiczyn położona jest w południowej części Województwa Podlaskiego w powiecie siemiatyckim w obrębie mezoregionów: Wysoczyzny Drohickiej oraz Podlaskiego Przełomu Bugu. Zachodnią oraz południową granicę gminy stanowi rzeka Bug. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 62 Warszawa - Siemiatycze. Powierzchnia gminy wynosi 207,96 km2. Gminę zamieszkuję 7079 osób (stan na 07.05.2013r.).

Gmina Drohiczyn jest typową gminą rolniczą z przewagą gleb średnich i dobrych. Ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug i dość wyraźną rzeźbą polodowcową gmina posiada tereny doskonałe do rekreacji i wypoczynku, szczególnie wędkowania. Duży wpływ na atrakcyjność turystyczną gminy miało utworzenie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Bugu.

Główne walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Bugu:

  • naturalne koryto rzeczne z licznymi skarpami, mieliznami, wyspami, z przepieknymi starorzeczami zwanymi bużyskami, rozległymi łąkami i pastwiskami,
  • wysokie krawędzie wysoczyzny morenowej, z rozległą panoramą widokową na dolinę Bugu (np. Góra Zamkowa w Drohiczynie),
  • bogactwo fauny i flory z dużym udziałem rzadkich, ginących i chronionych roślin i zwierząt,
  • leśne oazy ciszy i spokoju.

Na terenie gminy (szczególnie w mieście Drohiczyn) znajdują się liczne obiekty zabytkowe oraz duża ilość obiektów o wartościach kulturowych, a także obiektów archeologicznych, co świadczy o historycznym bogactwie tych ziem.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Kosiński

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2009-02-16

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2013-05-07

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2009-02-16