Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miasta i Gminy Drohiczyn na lata 2001-2015

Uchwała Nr XIX/136/01

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia strategii rozwoju zrównoważonego miasta i gminy Drohiczyn na lata 2001-2015.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996r.; zmiany: z 1996r.: Dz.U.Nr 58 poz.261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz.622; z 1997r.: Dz.U.Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775; z 1998r.: Dz.U.Nr 155, poz. 1014, Dz.U.Nr 162 poz. 1126; z 2000r.: Dz.U.Nr 26 poz.306, Dz.U.Nr 48 poz.552, Dz.U.Nr 62 poz.718, Dz.U.Nr 88 poz.985, Dz.U.Nr 91 poz.1009, Dz.U.Nr 95 poz.1041) Rada Miejska w Drohiczynie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się strategię rozwoju zrównoważonego miasta i gminy Drohiczyn na lata 2001-2015.

§ 2.

Wykonanie uchwały oraz realizację określonych w "Strategii" celów, kierunków i zadań polityki przestrzennej miasta i gminy Drohiczyn zleca się Zarządowi Miejskiemu w Drohiczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Drohiczynie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Kosiński

Data wytworzenia: 2001-03-29

Wprowadzający: Marek Kosiński

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Modyfikujący: Marek Kosiński

Data modyfikacji: 2009-01-19

Opublikował: Marek Kosiński

Data publikacji: 2009-01-19