Zarządzenia Kierownika w 2004 roku
Nr Data Tytuł
2/04 2004-01-13 w sprawie: powołania Pana Wojciecha Wietoszko - Inspektora d/s Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Drohiczynie do opracowania dokumentacji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót na:- przebudowę ujęcia wody w Narojkach. Numer rejestracyjny wniosku 731-100127/2003. - przebudowę drogi gminnej Nr 109547B Arbasy-Chechłowo. Nr rejestracyjny wniosku 734-100179/03 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z programem SAPARD.
3/04 2004-01-13 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na I kwartał 2004r.
4/04 2004-02-02 w sprawie powołania komisji do odbioru hali sportowej z zapleczem socjalnym i łącznikiem, zrealizowanej w Drohiczynie przy ul.Warszawskiej 51.
5/04 2004-02-18 w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
4/04 2004-03-11 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
5/04 2004-03-17 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie.
6/04 2004-03-23 w sprawie dokonania szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości do paragrafów i opracowania planu dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
7/04 2004-03-23 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
8/04 2004-03-26 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 r.
9/04 2004-03-31 w sprawie zmian w gminy na 2004r.
10/04 2004-04-05 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości komunalnych
12/04 2004-04-06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
14/04 2004-04-30 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.
15/04 2004-04-30 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7/04 2004-05-04 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie i jednostek organizacyjnych Gminy.
8/04 2004-11-16 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-28

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-10-01

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-10-01