Zarządzenia Kierownika w 2011 roku
Nr Data Tytuł
1/2011 2011-01-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postępowań przetargowych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w 2011 roku
2/2011 2011-01-20 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
3/2011 2011-02-01 w sprawie wyboru systemu do wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
4/2011 2011-02-01 w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
5/2011 2011-02-01 w sprawie prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Urzędu Miejskiego
6/2011 2011-03-01 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
7/2011 2011-03-01 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.
8/2011 2011-04-01 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postępowań przetargowych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
9/2011 2011-04-04 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego.
10/2011 2011-04-04 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej Pani Elżbiety Jaroć
11/2011 2011-04-20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
12/2011 2011-04-29 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postepowań przetargowych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
14/2011 2011-05-03 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
15/2011 2011-06-30 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektów sportowych
16/2011 2011-08-31 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
17/2011 2011-09-28 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
18/2011 2011-11-21 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie
19/2011 2011-12-09 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
20/2011 2011-12-15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanowiska pracy - księgowośc podatkowa Urzędu Miejskiego.
21/2011 2011-12-20 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2011r.
23/2011 2011-12-20 w sprawie zmiany wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
24/11 2011-12-29 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-24