Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Gmina Drohiczyn osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 

2012 r. – 34,86 %

2013 r. – 0,08 %

2014 r. – 5,95%

2015 r. – 17,16%

2016 r. – 0,00 %

2017 r. – 0,0578 %

2018 r. – 18,70 %

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2019-11-28