Obwieszczenie z dnia 2013-07-22

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 22.07.2013r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

prowadzonego w sprawie wydania dla Farmy Wiatrowej 9 Sp. z o.o. ul.Sienna 39, 00-121 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  zadania pod nazwą „Farma Wiatrowa Drohiczyn” na działkach Nr geod.114/6 i 116/6 położonych w obrębie miejscowości Klepacze, Gmina Drohiczyn, Nr geod.226, 235/1, 205/1, 145 położonych w obrębie miejscowości Bryki, Gmina Drohiczyn, Nr geod. 53/1, 205/7 położonych w obrębie miejscowości Narojki, Gmina Drohiczyn, Nr geod.60/12, 57/2 położonych w obrębie miejscowości Miłkowice Janki, Gmina Drohiczyn, Nr geod.68/1, 68/2 położonych w obrębie miejscowości Miłkowice Paszki, Gmina Drohiczyn i Nr geod.91/1, 130, 128/1 położonych w obrębie miejscowości Miłkowice Maćki, Gmina Drohiczyn, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (decyzja Nr RG.6220.6.2012.SZ z dnia 22.07.2013r.).

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, pokój Nr 10 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

            Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drohiczynie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drohiczynie oraz tablicach informacyjnych we wsiach Bryki, Klepacze, Miłkowice Janki, Miłkowice Macki, Miłkowice Stawki, Miłkowice Paszki, Narojki.

 

 

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż.Wojciech Borzym

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-07-22

Data modyfikacji: 2013-07-22

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-07-22