Aukcja - sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1.9 TDI

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Drohiczynie ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

tel. (0 85) 6565260., fax (0 85) 6557080

ogłasza

 

aukcję na zbycie składnika majątku ruchomego należącego do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

Samochód osobowy marki Skoda Octavia 1.9 TDI, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny BSI 77ET – uszkodzony.

W załączeniu wycena numer: 07514/2019 z dnia: 2019/05/06 oraz kalkulacja naprawy NR 07514/2019 wykonana przez zakład ubezpieczeniowy.

 

cena wywoławcza - 3500,00 zł (brutto)

wadium - 350,00 zł

minimalne postąpienie - 100,00 zł

 

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobami upoważnionymi do kontaktu w tej sprawie są Radosław Konobrocki i Marek Kosiński pracownicy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

 

Aukcja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (ul. J.I. Kraszewskiego 5, sala w piwnicy) w dniu 2 sierpnia 2019 r. Godzina rozpoczęcia aukcji 900.

 

W aukcji mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w gotówce w podanej wysokości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Drohiczynie nr 22-8092-0001-0031-1672-2000-0040 w BS Siemiatycze o/Drohiczyn najpóźniej do dnia 01.08.2019r., przed rozpoczęciem przetargu.

Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji albo jej odwołania bez podania przyczyny.

 

Radosław Konobrocki

Sekretarz Gminy Drohiczyn

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-07-25

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-07-25

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2019-07-25