Rok 2020

Zarządzenia Organu w 2020 roku
Nr Data Tytuł
71/2020 2020-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąłośći działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o któym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
72/2020 2020-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2020 r.
73/2020 2020-01-16 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2020r.
74/2020 2020-01-20 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych
75/2020 2020-01-30 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drohiczyn
76/2020 2020-01-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
77/20 2020-02-07 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością drogową
78/2020 2020-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
79/2020 2020-02-28 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
80/2020 2020-03-12 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej
81/2020 2020-03-13 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Drohiczynie przy ul. Targowej 3, 17-312 Drohiczyn
82/2020 2020-03-13 w sprawie: nabycia nieruchomości
83/2020 2020-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
84-2020 2020-03-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
85/2020 2020-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 r.
86/2020 2020-04-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
87/2020 2020-04-16 w sprawie otwarcia targowiska miejskiego w Drohiczynie przy ul. Targowej 3, 17-312 Drohiczyn
88/2020 2020-04-16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
89/2020 2020-04-17 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
90/2020 2020-04-28 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
91/2020 2020-04-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
92/2020 2020-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
93/2020 2020-05-04 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
94/2020 2020-05-11 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Kowalczuk Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 17-312 Drohiczyn do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
95/2020 2020-05-11 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Moczulskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śledzianowie, Śledzianów 2, 17-312 Drohiczyn do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
96/2020 2020-05-11 w sprawie: nabycia nieruchomości
97/2020 2020-05-14 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z promu i przeprawy promowej na rzece Bug, promem rzecznym o nazwie "DROHICZYN" w okresie pandemii wirusa COVID-19
98/2020 2020-05-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2019 roku
99/2020 2020-05-29 w sprawie informacji kwartlanej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2020 roku
100/2020 2020-05-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
100A/2020 2020-05-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
101/2020 2020-06-01 w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawę promową na rzece Bug Drohiczyn - Bużyska gm. Korczew
102/2020 2020-06-15 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Śledzianowie
103/2020 2020-06-23 w sprawie zmiany w komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Śledzianowie
104/2020 2020-06-26 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Drohiczyn
105/2020 2020-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
106/2020 2020-07-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
107/2020 2020-07-10 w sprawie: nabycia nieruchomości
108/2020 2020-07-15 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
109/2020 2020-07-15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Miejso-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie za 2019 r.
110/2020 2020-07-15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie za 2019 r.
111/2020 2020-07-15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2019 r.
112/2020 2020-07-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
113/2020 2020-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
114/2020 2020-07-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2020 roku
115/2020 2020-08-07 w sprawie: nabycia nieruchomości
116/2020 2020-08-18 w sprawie: nabycia nieruchomości
117/2020 2020-08-25 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
118/2020 2020-08-31 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
119/2020 2020-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
120/2020 2020-09-02 w sprawie zaciągnięcia kredystu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
121/2020 2020-09-11 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
122/2020 2020-09-15 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
123/2020 2020-09-16 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
124/2020 2020-09-17 w sprawie: nabycia nieruchomości
125/2020 2020-09-24 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnych
126/2020 2020-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020r.
127/2020 2020-10-12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
129/2020 2020-10-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2020 roku
131/2020 2020-11-05 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
132/2020 2020-11-05 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
135/2020 2020-11-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 r.
137/2020 2020-12-01 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2020-01-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2020-01-24