Rok 2019

Zarządzenia Organu w 2019 roku
Nr Data Tytuł
13/2019 2019-01-02 w sprawie odwołania pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Klementyny Sołonowicz - Olbrychskiej w Drohiczynie Pani Annie Bujno
14/2019 2019-01-02 w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Panu Rafałowi Franciszkowi Siwkowi
15/2019 2019-01-10 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłośći działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
16/2019 2019-01-10 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2019 r.
17/2019 2019-01-10 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2019r.
18/2019 2019-01-28 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drohiczyn
19/19 2019-02-04 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
20/2019 2019-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
21/2019 2019-03-29 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
22/2019 2019-03-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
23/2019 2019-04-04 w sprawie: nabycia nieruchomości
24/2019 2019-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2019 roku
25/2019 2019-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
26/2019 2019-05-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
27/2019 2019-05-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżety Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2018 roku
28/2019 2019-05-30 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2018 r.
29/2019 2019-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
30/2019 2019-06-04 w sprawie: nabycia nieruchomości
31/2019 2019-06-28 w sprawie udzielenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
32/2019 2019-06-28 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
33/2019 2019-06-28 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
34/19 2019-06-28 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
35/2019 2019-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
36/2019 2019-07-24 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2019 roku
37/2019 2019-07-31 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 36 / 2019 Burmistrz Drohiczyna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2019 roku
38/2019 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019r.
39/2019 2019-08-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
40/2019 2019-08-27 w sprawie: nabycia nieruchomości
41/2019 2019-08-28 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
42/2019 2019-08-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
43/2019 2019-09-05 w sprawie: przekazania w drodze darowizny nieruchomości komunalnej na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
44/19 2019-09-11 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
45/19 2019-09-13 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
46/19 2019-09-23 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
47/2019 2019-09-27 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
48/2019 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
49/2019 2019-09-30 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
50/2019 2019-10-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2019r.
51/19 2019-10-11 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością drogową
52/2019 2019-10-14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
53/2019 2019-10-31 w sprawie informacji kwartlanej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2019 roku
54/2019 2019-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
56/2019 2019-11-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
57/2019 2019-11-14 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2020 rok
58/2019 2019-11-14 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2020-2029
59/2019 2019-11-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
60/2019 2019-11-19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r.
61/2019 2019-11-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
62/2019 2019-12-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
63/2019 2019-12-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
64/2019 2019-12-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
65/2019 2019-12-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
66/2019 2019-12-20 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na 2020r.
67/2019 2019-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
68/2019 2019-12-31 w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych
69/2019 2019-12-31 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych
70/2019 2019-12-31 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Drohiczyn

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2019-03-11

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2019-03-11