Rok 2018

Zarządzenia Organu w 2018 roku
Nr Data Tytuł
181/2018 2018-01-03 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
182/2018 2018-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikacjące płatności wykraczają poza rok budżetowy
183/2018 2018-01-16 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2018r.
184/2018 2018-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2018 r.
185/2018 2018-01-22 w sprawie nabycia nieruchomości
186/2018 2018-01-22 w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Drohiczyn
187/2018 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
188/2018 2018-02-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
189/18 2018-02-20 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
190/2018 2018-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
191/2018 2018-03-15 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego
192/2018 2018-03-16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
193/2018 2018-03-29 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
194/2018 2018-03-30 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowe Wsi Chutkowice
195/2018 2018-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
196/2018 2018-04-04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
197/2018 2018-04-04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
198/2018 2018-04-04 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2018-02-03

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2018-04-09

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2018-02-20