Rok 2017

Zarządzenia Organu w 2017 roku
Nr Data Tytuł
121/2017 2017-01-02 w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
122/2017 2017-01-11 w sprawie nabycia nieruchomości
123/2017 2017-01-12 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2017 r.
124/2017 2017-01-12 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłosci działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
125/2017 2017-01-12 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2017r.
126/2017 2017-01-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017r.
127/2017 2017-01-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017r.
128/2017 2017-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017r.
129/2017 2017-03-06 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
130/2017 2017-03-06 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Jakubiak - Kalinowskiej - Starszego Referenta ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
131/2017 2017-03-06 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
132/2017 2017-03-06 w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Chrząstowskiej - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i wydawania decyzji w tych sprawach
133/2017 2017-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
134/2017 2017-03-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016r.
135/2017 2017-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
136/2017 2017-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
137/2017 2017-04-28 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2017 roku
138/2017 2017-05-11 w sprawie nabycia nieruchomości
139/2017 2017-05-11 w sprawie nabycia nieruchomości
140/2017 2017-05-12 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2016 r.
141/2017 2017-05-24 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2016 roku
142/2017 2017-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
143/2017 2017-06-01 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
144/2017 2017-06-14 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
145/2017 2017-06-23 w sprawie nabycia nieruchomości
146/2017 2017-06-23 w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Drohiczyn oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem
147/2017 2017-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
148/2017 2017-07-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
149/2017 2017-07-21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r.
150/2017 2017-07-28 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2017 roku
151/2017 2017-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
152/2017 2017-08-03 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego
153/2017 2017-08-03 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy fiansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 "Wyprawka szkolna"
154/2017 2017-08-17 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
155/2017 2017-08-24 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Remont budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie - Etap II (wymiana posadzek, remont ścian) - część 1 oraz remont budynku OSP w Drohiczynie - część 2"
156/2017 2017-08-31 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
157/2017 2017-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
158/17 2017-09-12 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
159/2017 2017-09-28 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
160/2017 2017-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
161/2017 2017-10-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
162/2017 2017-10-18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2017-05-02

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2017-05-02