Zarządzenia Organu w 2010 roku
Nr Data Tytuł
154/10 2010-01-11 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010r.
155/10 2010-01-19 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych
156/10 2010-01-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
157/10 2010-02-23 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
158/10 2010-02-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
159/10 2010-03-10

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

160/10 2010-03-18

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

161/10 2010-03-19 w sprawie: przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 r
162/10 2010-04-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
163/10 2010-04-07 w sprawie nabycia nieruchomości
164/10 2010-04-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
165/10 2010-04-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
166/10 2010-04-29 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
167/10 2010-04-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
168/10 2010-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2010 roku
169/10 2010-05-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
170/10 2010-05-24 w sprawie nabycia nieruchomości
171/10 2010-05-31 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za 2009 rok
172/10 2010-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
173/10 2010-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
174/10 2010-06-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
175/10 2010-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
176/10 2010-07-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
177/10 2010-07-20 W sprawie przedłużenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach
178/2010 2010-07-20 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
179/10 2010-04-21 w sprawie nabycia nieruchomości
180/10 2010-07-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
181/10 2010-07-30 w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2010 roku
182/10 2010-07-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
183/10 2010-07-30 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
184/10 2010-08-11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
185/10 2010-08-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
186/10 2010-08-27 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
187/10 2010-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
188/10 2010-08-31 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
189/10 2010-09-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
190/10 2010-09-23 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie
191/10 2010-10-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
194/10 2010-10-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2010 roku
195/10 2010-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
198/10 2010-11-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
199/10 2010-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
1/10 2010-12-15 w sprawie zmian w budżecie gminy n a 2010r.
2/10 2010-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
3/10 2010-12-31 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
4/10 2010-12-31 w sprawie odwołania pełnomocnistwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Januszowi Żoch

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-24