Zarządzenia Organu w 2003 roku
Nr Data Tytuł
22/03 2003-07-22 w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drohiczyn dotyczących przebiegu istniejących rurociągów ropy naftowej oraz lokalizacji przebiegu III nitki rurociągu, w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planów.
23/03 2003-08-19 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Drohiczynie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 18 sierpnia 2003 roku Nr OK.2141-1/03
24/03 2003-08-19 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Śledzianowie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 18 sierpnia 2003 roku.
25/03 2003-08-19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie Pani Dorocie Stępkowskiej
25/03 2003-08-19 w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie Panu Marianowi Rogowiec.
27/03 2003-08-19 odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śledzianowie Pani Dorocie Stępkowskiej
28/03 2003-08-19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie Pani Barbarze Pogorzelskiej
29/03 2003-08-29 w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 roku.
30/03 2003-09-18 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
31/03 2003-09-22 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji za 2003r składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie i podległych zakładów budżetowych, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Gminy z dnia 16.09.2003r.
32/03 2003-09-30 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
33/03 2003-09-30 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanej oczyszczalni ścieków położonej w Drohiczynie przy ul.Nieznanego Żołnierza.
34/03 2003-09-30 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.
35/03 2003-10-01 w sprawie: powołania pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych
36/03 2003-10-10 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na IV kwartał 2003r.
37/03 2003-11-06 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy Sekretarzowi Gminy Pani Teresie Malinowskiej.
38/03 2003-12-01 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
39/03 2003-12-01 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Drohiczynie w 2003 roku.
40/2003 2003-12-15 w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2004 rok
43/03 2003-12-30 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.
44/03 2003-12-30 w sprawie zmian planu finansowego zakładów budżetowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-28

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-10-01

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-10-01