Zarządzenia Organu w 2014 roku
Nr Data Tytuł
208/2014 2014-01-15 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2014.
209/2014 2014-01-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
210/2014 2014-01-15 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
211/14 2014-01-15 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2014 r.
212/2014 2014-01-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
213/2014 2014-02-10 w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
214/2014 2014-02-10 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
215/2014 2014-02-10 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2014 roku
220/2014 2014-04-01 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Kowalczuk dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposażenia bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społczecznego
223/2014 2014-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2014 roku
224/2014 2014-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
226/2014 2014-05-05 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Drohiczyn celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
227/2014 2014-05-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
232/2014 2014-05-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
233/2014 2014-05-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2013 roku
234/2014 2014-06-26 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
238/2014 2014-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
239/2014 2014-07-03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
240/2014 2014-07-11 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
244/2014 2014-07-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2014 roku
246/2014 2014-08-08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna
253/2014 2014-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
254/2014 2014-10-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2014 roku
2/2014 2014-12-19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2014-02-20

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2014-02-20

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2014-02-20