Zarządzenia Organu w 2009 roku
Nr Data Tytuł
108/09 2009-01-14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009
109/09 2009-01-27 w sprawie: zamiany nieruchomości
110/09 2010-02-03 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
111/09 2009-02-03 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych
112/09 2009-02-03 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek
114/09 2009-02-27 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2008 r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
115/09 2009-02-28 w sprawie eksploatacji kotłowni komunalnych
116/09 2009-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
117/09 2009-03-13 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Drohiczynie oraz jednostki organizacyjne gminy Drohiczyn
118/09 2009-03-19 w sprawie: przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
119/09 2009-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
120/09 2009-04-01 w sprawie: ogłoszenia III nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brykach
121/09 2009-04-14 w sprawie: nabycia nieruchomości
122/09 2009-04-14 w sprawie: nabycia nieruchomości
123/09 2009-05-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
124/09 2009-05-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
125/09 2009-06-01 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składników majątku ruchomego.
126/09 2009-06-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
127/09 2009-06-08 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanej w budżecie gminy Drohiczyn przy wydatkowaniu środków pochodzących z Dotacji Rozwojowej
128/09 2009-07-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
129/09 2009-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
130/09 2009-07-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
131/2009 2009-07-15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
132/09 2009-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
133/09 2009-07-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartały 2009 roku
134/09 2009-07-31 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
135/09 2009-08-11 W sprawie przedłużenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
136/09 2009-07-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
137/09 2009-08-20 w sprawie: przyjęćia informacji o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
138/09 2009-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
139/09 2009-09-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
140/09 2009-09-09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
141/09 2009-09-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
142/09 2009-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
143/09 2009-10-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
144/09 2009-10-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
145/09 2009-10-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2009 roku
146/09 2009-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
147/09 2009-10-30 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
148/09 2009-11-13 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2010 rok
149/09 2009-11-13 w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych gminie ustawami na rok 2010r.
150/09 2009-11-13 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanej w budżecie gminy Drohiczyn przy wydatkowaniu środków pochodzących z Dotacji Rozwojowej
151/09 2009-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
152/09 2009-12-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
153/09 2009-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-28

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-28