Zarządzenia Organu w 2012 roku
Nr Data Tytuł
92/2012 2012-01-16 w sprawie zatwierdzenia uchwały zmieniającej Statut Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
93/2012 2012-01-16 w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
94/12 2012-01-19 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2012 r.
95/12 2012-01-19 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
96/2012 2012-01-19 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2012.
98/2012 2012-01-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
99/2012 2012-02-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
100/2012 2012-03-01 w sprawie powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Pani Małgorzacie Ziemichód - Zdunek
101/2012 2012-03-01 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 r. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w Drohiczynie
102/2012 2012-03-14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
103/2012 2012-04-12 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r.
104/2012 2012-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
105/2012 2012-04-04 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
106/2012 2012-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
107/2012 2012-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2012 roku
108/2012 2012-04-30 w sprawie powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Pani Małgorzacie Ziemichód - Zdunek
109/2012 2012-05-18 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
110/2012 2012-05-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
111/2012 2012-05-24 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2011 r.
112/2012 2012-05-30 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za 2011 rok
113/2012 2012-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
114/2012 2012-06-01 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
115/2012 2012-06-01 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Panu Rafałowi Franciszkowi Siwkowi.
116/2012 2012-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
117/2012 2012-07-05 w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach
118/2012 2012-07-17 w sprawie nabycia nieruchomości
119/2012 2012-07-17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r.
120/2012 2012-07-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie
121/2012 2012-07-17 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 Wyprawka szkolna
122/2012 2012-07-26 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2012 roku
124/2012 2012-07-30 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
125/2012 2012-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
126/2012 2012-08-01 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
128/2012 2012-08-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
129/2012 2012-08-28 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Drohiczyn
130/2012 2012-08-30 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
131/2012 2012-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
132/2012 2012-09-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
134/2012 2012-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
135/2012 2012-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
136/2012 2012-11-06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
137/2012 2012-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013-2027
138/2012 2012-11-15 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2013 rok
139/12 2012-11-19 w sprawie obciążenia nieruchomości służebności drogową
140/2012 2012-11-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
141/2012 2012-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
142/2012 2012-12-20 w sprawie zmiany dotyczącej powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
143/2012 2012-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-14

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-14

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-14