Zarządzenia Organu w 2008 roku
Nr Data Tytuł
57/08 2008-01-23 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Klementyny Sołonowicz Olbrychskiej w Drohiczynie.
58/08 2008-01-23 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Klementyny Sołonowicz Olbrychskiej w Drohiczynie Pani Annie Bujno.
62/2008 2008-01-31 w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Chrząstowskiej Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
63/08 2008-02-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
67/08 2008-03-20 w sprawie: przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 r.
69/08 2008-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
71/08 2008-05-14 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej
72/08 2008-05-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
73/08 2008-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
76/08 2008-06-30 w sprawie: nabycia nieruchomości
78/08 2008-07-07 W sprawie przedłużenia pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie.
80/08 2008-07-31 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie i Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
81/08 2008-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
84/2008 2008-08-01 w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Chrząstowskiej Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
91/08 2008-08-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
92/08 2008-09-19 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2008r.
93/2008 2008-09-01 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
94/08 2008-09-05 w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniu 15-16 sierpnia 2008 r. na terenie Gminy Drohiczyn
98/08 2008-09-29 w sprawie: nabycia nieruchomości
99/08 2008-10-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
103/08 2008-11-25 w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drohiczynie
104/08 2008-11-25 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
105/08 2008-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
107/08 2008-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-28

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-28