Rok 2019

Zarządzenia Kierownika w 2019 roku
Nr Data Tytuł
1/2019 2019-01-11 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2019r.
2/2019 2019-01-14 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Instrukcji regulującej postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
3/2019 2019-01-15 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach gmina Drohiczyn"
4/2019 2019-02-12 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie i jednostkach organizacyjnych (Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
6/2019 2019-05-17 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Instalacje OZE na terenie Gminy Drohiczyn" - Część II zamówienia - Montaż instalacji do wytworzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn
7/2019 2019-06-28 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w 2019 r" - zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem uzupełniającym
8/2019 2019-06-28 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
9/2019 2019-07-23 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
10/2019 2019-08-23 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Słoneczna Gmina Drohiczyn II Bis"
11/2019 2019-08-26 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie - 2 przetarg"
12/2019 2019-09-05 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn"
13/2019 2019-09-17 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka - Runice - Drohiczyn, Etap III w km 0+080 - 0+580 (gwałtowne opady deszczu, gradu oraz silne wiatry - 29.07.2016 r)"

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2019-03-11

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2019-03-11