Zarządzenia Kierownika w 2018r.

Zarządzenia Kierownika w 2018 roku
Nr Data Tytuł
1/2018 2018-01-10 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
2/2018 2018-01-17 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2018r.
3/2018 2018-02-28 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
4/2018 2018-03-06 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania
5/2018 2018-03-06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Walczukowi
6/18 2018-04-25 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
7/2018 2018-05-08 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych
8/2018 2018-05-08 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
9/2018 2018-05-16 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania
10/2018 2018-06-05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
11/2018 2018-06-08 w sprawie powołania komisji do obioru zadania
12/2018 2018-07-20 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Drohiczyn
13/2018 2018-08-03 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Słoneczna Gmina Drohiczyn II Plus"
14/2018 2018-08-10 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w 2018 r - zamówienie podstawowe i uzupełniające
15/2018 2018-08-14 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr geod. 649 w obrębie miejscowości Narojki, Gmina Drohiczyn"
16/2018 2018-08-29 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie i jednostek organizacyjnych Gminy
17/2018 2018-08-31 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
18/2018 2018-09-24 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Słoneczna Gmina Drohiczyn II"
19/2018 2018-10-01 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania
20/2018 2018-10-01 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania
21/2018 2018-10-06 w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Drohiczyn do podpisywania wszelkich dokumentów w związku z kontrolą projektu "Budowa infrastruktury turystycznej - zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie"
22/2018 2018-12-19 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2018r.
23/2018 2018-12-20 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2018-02-20