Zarządzenia Kierownika w 2017 r.

Zarządzenia Kierownika w 2017 roku
Nr Data Tytuł
1/2017 2017-01-13 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2017r.
2/2017 2017-01-18 w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Drohiczynie
3/2017 2017-04-11 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gmin Drohiczyn do podpisywania wszelkich dokumentów w związku z kontrolą na miejscu trwałości projektu "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej"
4/2017 2017-05-05 w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
5/2017 2017-06-01 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Panu Rafałowi Franciszkowi Siwkowi
6/2017 2017-07-17 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
7/2017 2017-07-17 w sprawie zmiany w Zarządzeniu w sprawie ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, okresu ich użytkowania na poszczególnych stanowiskach pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz zaopatrywania pracowników w napoje i środki higieny osobistej
8/2017 2017-08-21 w sprawie powołania komisji przeprowadzjącej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
9/2017 2017-10-31 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
10/2017 2017-11-09 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej i przepompowni ścieków we wsi Ostrożany gm. Drohiczyn"
11/2017 2017-11-21 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka -Runice - Drohiczyn, etap I w km 1+770 - 2 +960 - zadanie 1 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej w Putkowicach Nadolnych i Sieniewicach zadanie 2"
12/2017 2017-11-23 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Termomodernizacja - dokończenie adaptacji pierwszego budynku A na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych
13/2017 2017-12-04 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Dokończenie adaptacji budynku A Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - przebudowa pomieszczeń
14/2017 2017-12-07 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów - Bużyski odcinek 1 i 2 - część 1 oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice wraz z przebudową ulic w mieście Drohiczyn: ul Prosta, Litewska, Olimpijska - część 2" - część 1,2
15/2017 2017-12-15 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2017 r.
16/2017 2017-12-20 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2018r.
17/2017 2017-12-21 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2017-05-30

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2017-05-30