Zarządzenia Kierownika w 2010 roku
Nr Data Tytuł
1/10 2010-01-18 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
2/10 2010-01-18 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2010r.
3/10 2010-01-18 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
4/10 2010-01-18 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
5/10 2010-01-18 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
6/2010 2010-04-16 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
7/2010 2010-04-16 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
8/10 2010-04-16 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postępowań przetargowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2010r.
9/10 2010-05-14 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na dokumentację techniczną pod nazwą Bug rajem dla turysty.
10/10 2010-05-28 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego.
11/10 2010-06-01 w sprawie powołania komisji wyborczych
12/10 2010-06-01 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Drohiczyn
13/2010 2010-06-01 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
15/10 2010-10-11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
1/10 2010-12-29 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-24