Zarządzenia Kierownika w 2015 roku
Nr Data Tytuł
7/2015 2015-03-25 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
8/2015 2015-03-31 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
10/2015 2015-04-16 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Drohiczyna
11/2015 2015-04-27 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie Pani Elżbiety Jaroć
13/2015 2015-04-27 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie Pani Elżbiety Jaroć
16/2015 2015-08-31 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
18/2015 2015-11-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
19/2015 2015-12-15 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2015 r.
20/2015 2015-12-18 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2015-03-31

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2015-03-31