Zarządzenia Kierownika w 2015 roku
Nr Data Tytuł
1/2015 2015-01-14 w sprawie ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, okresu ich użytkowania na poszczególnych stanowisk pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz zaopatrywania prcowników w napoje i środki higieny osobistej
2/2015 2015-01-15 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2015r.
3/2015 2015-01-23 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej Pani Weroniki Romaniuk
4/2015 2015-01-23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie dla stanowiska Podinspektor ds. kadr, obsługi Rady Miejskiej i promocji gminy
5/2015 2015-03-18 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
6/2015 2015-03-20 w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
7/2015 2015-03-25 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
8/2015 2015-03-31 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
9/2015 2015-04-15 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie Pana Radosława Konobrockiego
10/2015 2015-04-16 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Drohiczyna
11/2015 2015-04-27 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie Pani Elżbiety Jaroć
12/2015 2015-04-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzedzie Miejskim w Drohiczynie
13/2015 2015-04-27 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie Pani Elżbiety Jaroć
14/2015 2015-05-19 w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
15/2015 2015-07-14 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyjazdu dla Szkolnego Klubu Tańców Polskich działającego przy Zespole Szkół w Drohiczynie na wyjazd do Drohiczyna na Białorusi w dniach 17 - 21 lipca 2015 r.
16/2015 2015-08-31 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
17/2015 2015-09-28 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
18/2015 2015-11-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
19/2015 2015-12-15 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2015 r.
20/2015 2015-12-18 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
21/2015 2015-12-18 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2016 r.
22/2015 2015-12-29 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2015-03-31

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2015-03-31