Zarządzenia Kierownika w 2012 roku
Nr Data Tytuł
1/2012 2012-01-19 w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
2/2012 2012-02-01 w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych.
3/2012 2012-02-13 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
4/2012 2012-03-06 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składników majątku ruchomego.
5/2012 2012-03-06 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej Pani Aleksandry Wojtkowskiej.
6/2012 2012-03-22 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składników majątku ruchomego.
7/2012 2012-04-04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składników majątku ruchomego.
9/2012 2012-04-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
10/2012 2012-07-17 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
11/2012 2012-08-16 w sprawie zmiany zakładowego planu kont oraz okreslenia zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
12/2012 2012-12-11 w sprawie: sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego należącego do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
13/2012 2012-12-20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2013r.
14/12 2012-12-28 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
15/2012 2012-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-24