Zarządzenia Kierownika w 2009 roku
Nr Data Tytuł
1/09 2009-01-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia postępowań przetargowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2009r.
2/09 2009-01-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego
3/2009 2009-01-20 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2009r.
4/09 2009-02-26 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego
5/2009 2009-03-06 w sprawie ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, okresu ich użytkowania na poszczególnych stanowiskach pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz zaopatrywania pracowników w napoje i środki higieny osobistej
6/2009 2009-03-09 w sprawie ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, okresu ich użytkowania na poszczególnych stanowiskach pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz zaopatrywania pracowników w napoje i środki higieny osobistej
7/2009 2009-03-09 w sprawie prowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
8/09 2009-03-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ora zakładowego planu kont
9/09 2009-05-04 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
10/09 2009-05-15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
11/09 2009-05-15 w sprawie : nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.
12/09 2009-05-25 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.
13/09 2009-06-16 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
14/09 2009-06-16 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorówsamorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Drohiczyn -wydane na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2008 r. Nr 223, po. 1458)
15/09 2009-06-23 w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych
16/09 2009-06-24 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
17/09 2009-08-03 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej Pana Adama Walczuka
18/09 2009-08-04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
19/09 2009-09-01 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego
20/09 2009-09-23 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ds. ustalania okliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie
21/09 2009-09-23 w sprawie prowadzenia zasad rachunkowości stosowanej w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie przy wydatkowaniu środków pochodzących z Dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu OSP
22/09 2009-09-30 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji na zbycie składnika majątku ruchomego
23/09 2009-10-26 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
24/09 2009-12-04 w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej Pani Anny Duszak
25/2009 2009-12-15 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Drohiczynie na 2010r.
26/2009 2009-12-17 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2009 r.
27/09 2009-12-29 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-25

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-25

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-25