SIWZ

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św apostołów Piotra i Pawła

w Śledzianowie,

Śledzianów 6

17-312 Drohiczyn

tel.: (085) 655 11 19

 

  

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotycząca przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

„ Remont placu przykościelnego jako kształtowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Śledzianów ”

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Proboszcz Parafii Śledzianów

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2009-12-14

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2010-01-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2009-12-14