Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021r. (obowiązująca od 1 kwietnia 2021 roku)

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021r.

(obowiązująca od 1 kwietnia 2021 roku)

 

Gmina Drohiczyn zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2029), ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2021r., dokonaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn, ustaloną na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy.

  1. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych -
    5 013,15 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drohiczyn, ustalona na podstawie danych SIO wg. stanu na 30 września 2020r., -  49.
  3. Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
    w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drohiczyn, ustalona na podstawie danych SIO wg. stanu na dzień 30 września 2020r.- 0.
  4. Wskaźnik zwiększający po aktualizacji na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązujący od 1 kwietnia 2021 wynosi - 1,284

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2021-05-05

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2021-12-17

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2021-05-05