Ogłoszenie z dnia 2013-12-24 w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014r.

Informuję, iż Urząd Miejski w Drohiczynie przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn w 2014 roku.

Dofinansowaniu podlega:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
- transport odpadu niebezpiecznego (zawierającego azbest) do miejsca unieszkodliwiania,
- unieszkodliwianie odpadu niebezpiecznego (zawierającego azbest) poprzez składowanie na składowisku.
Kwota dofinansowania wynosi 100% na w/w zadania.

Mieszkańcy miasta i gminy Drohiczyn, którzy zechcą usunąć (nieodpłatnie) wyroby zawierające azbest z własnej posesji w 2014 roku proszeni są o złożenie wniosku (druk wniosku u Sołtysa wsi i w UM Drohiczyn pokój Nr 10) do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie pokój Nr 12 (sekretariat).

Przedmiotowe wnioski proszę składać w terminie do dnia 17.01.2014r.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie pokój Nr 10 lub pod Nr telefonu (0-85) 6565270.

Burmistrz Drohiczyna

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-12-24

Data modyfikacji: 2013-12-24

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-12-24