Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drohiczyn na 2021 rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drohiczyn na 2021 rok

Burmistrz Drohiczyna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drohiczyn na 2021 r.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój 14, I piętro) oraz na stronie internetowej www.drohiczyn.pl i http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje społeczne działające na obszarze gminy Drohiczyn, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmioty wskazane w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na formularzu konsultacji) do dnia 17.03.2021 r. na adres:

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

lub e – mail: radek@drohiczyn.pl

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2021-02-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2021-03-18

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2021-02-24